สะพานซูตองเป้10 Aug 2017

เป็นสะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนาเข้าไปสู่สวนธรรมภูสมะ สร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เชื่อว่าหากใครได้มาข้ามสะพานแห่งนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานก็จะสำเร็จดังสมความหมาย  ระหว่างการก้าวเดินบนสะพานไม้จะได้ชมวิวของทุ่งนา สวนผักและวิวภูเขาด้วย