วนอุทยานภูพระ09 Aug 2017

วนอุทยานภูพระ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ ภูเขา สัตว์ป่า และลำธารที่สวยงาม ขณะเดียวกันพื้นที่ราบด้างหลังภูเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ และสำนักสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ได้แก่ "ผาสวย" ลานหินผากว้าง เหมาะสำหรับเป็นที่ชมวิวทิวทัศน์ "ถ้ำเสียมสับ" ถ้ำหินผาที่มีลักษณะคล้ายเสียมที่ขุดลงหิน "ผาหินแยก" หน้าผาที่มีลักษณะเอนเอียง เป็นที่สำหรับชมวิวทิวทัศน์ "ถ้ำพระ" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งในช่วงสงกรานต์จะมีประชาชนขึ้นไปสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง เมืองกาฬสินธุ์

การเดินทาง : วนอุทยานอยู่ห่างจากอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอท่าคันโท- อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีทางแยกที่หลักกิโลเมตรที่ 16 ระยะทางประมาณ 500 เมตร

ที่มา : https://travel.kapook.com/view141251.html

ที่มาของรูป: https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0--3741