บ้านแมวไทยโบราณ09 Aug 2017

ภาพจาก ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ จังหวัดสมุทรสงคราม (บ้านแมวไทย) FC

  บ้านแมวไทยโบราณเกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนที่นิยมเลี้ยงแมวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติตลอดไป และเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่ถูกต้องของแมวไทย รวมถึงสนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ระหว่างสมาชิก ภายในบ้านแมวไทยมีเรือนเพาะเลี้ยงแมวไทย แบ่งเป็นกรงเลี้ยงแมวไทยประเภทต่าง ๆ คนรักแมวไม่มีผิดหวัง เพราะที่นี่ได้รวบรวมเอาแมวพันธุ์ไทยแท้ทุกสายพันธุ์เอาไว้

  ตั้งอยู่ที่ 2/1 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

  โทร. 034 702 068