ตลาดน้ำอัมพวา09 Aug 2017

ตลาดน้ำยามเย็นสุดโด่งดัง ที่ได้รับการกล่าวขานจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มนต์เสน่ห์ของอัมพวา อยู่ที่ห้องแถวเรือนไม้บริเวณ 2 ฝั่งคลองของตลาด พร้อมเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่พายเรือมาจอดขายจนเต็ม 2 ฝั่งคลอง ตลอดแนวห้องแถว รวมไปถึงการล่องเรือไปยังแม่น้ำแม่กลองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตริมฝั่ง การไหว้พระริมน้ำ และการล่องเรือชมหิ่งห้อย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ตรึงใจที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ก็ไม่มีตลาดน้ำแห่งใดสามารถให้ความรู้สึกได้เหมือนกัน

  ตั้งอยู่ที่ ตำบล อัมพวา อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม

  เวลาเปิด - ปิด : เสาร์/อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 10.00 - 24.00 น.