ตลาดร่มหุบ09 Aug 2017

ตลาดร่มหุบ ตลาดที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่ลุ้นระทึกที่สุดในประเทศไทย ลักษณะเป็นตลาดสดทั่วไป อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแม่กลอง ทำให้มีรางรถไฟพาดผ่านตลาดแห่งนี้ เมื่อเวลารถไฟแล่นผ่านตลาดแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณริมรางรถไฟจะเก็บข้าวของและหุบร่มของร้านตัวเอง สร้างสีสันและความแปลกตา ไปจนถึงความเสียวไส้ จนกลายเป็นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ที่ควรจะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง โดยรถไฟจะผ่านเข้าออกสถานีแม่กลองและตลาดร่มหุบวันละ 8 รอบ โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.00 น.

  ตั้งอยู่ที่ ซอย ศรีจำปา ตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม