ดอนหอยหลอด09 Aug 2017

ดอนหอยหลอด สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องอาหารสด บรรยากาศดี แถมยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้จับหอยหลอดแห่งนี้ เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เป็นสถานที่ที่พบหอยหลอดจำนวนมาก เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย (ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด”) ในช่วงเวลาน้ำลงจะสามารถเที่ยวชมบรรยากาศได้ทั่ว นอกจากนี้แล้วยังมีร้านอาหารและร้านขายอาหารทะเลตั้งอยู่เต็มพื้นที่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมดอนหอยหลอด คือ ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคมของทุกปี

  ตั้งอยู่ที่ 2009 ตำบล บางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม