ปราสาทนครหลวง02 Aug 2017
ปราสาทนครหลวง

File:PRE 9069-Edit.jpg

อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททองในแผ่นดินนี้พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลาที่เรียกว่า "พระนครหลวง" ในกรุงกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2147 มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีกแต่สร้าง ไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.เดินทางเข้าถนนเส้นเอเชียมาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดอยุธยา ไม่ต้องเข้าตัวเมืองวิ่งตรงขึ้นไป ผ่านตลาดกลาง ทางขวามือจะมีป้ายบอกทางไปนครหลวง วิ่งตามป้ายไปเรื่อยๆประมาณ 25 กม. ลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ก็จะถึงปราสาท

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามรายละเอียดโทร 02 2936 2852-66 สถานีขนส่งอยุธยา โทร 03 533 5304

ที่มา http://www.ayutthaya.go.th/