พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ09 Aug 2017

ภาพจาก พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ

  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่ไว้คู่กับประเทศไทย จุดเด่นหลักของที่แห่งนี้คือช้างเอราวัณ หรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ใช้เทคนิคการเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือเป็นแห่งแรกในโลก สร้างขึ้นจากโลหะทองแดงนับแสนชิ้น โดยแผ่นที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้น ซึ่งได้นำเอามาย่างไฟให้อ่อนตัว แล้วเคาะเรียงต่อกันด้วยความประณีต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้สร้างมาจากแรงบันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของผู้สร้างเดียวกับเมืองโบราณ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา

  ตั้งอยู่ที่ 99/9 หมู่ 1, ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่, อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

  โทร. 02 371 3135

  เวลาเปิด-ปิด : 08.00 - 17.00 น.