ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง09 Aug 2017

ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพฯ มีเสน่ห์อยู่ที่วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา ปั้นธูปสมุนไพร หอยทอดขนมครก และมะม่วงน้ำดอกไม้ นอกจากนี้แล้วยังมีเรือพายให้บริการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และไฮไลท์สำคัญคือการปั่นจักรยานชมธรรมชาติอันสวยงามของสวนผลไม้ในชุมชน

  ตั้งอยู่ที่ ซอย บัวผึ้งพัฒนา ตำบล บางกอบัว อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ

  เวลาเปิด-ปิด : เปิดเฉพาะวันเสาร์/อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น.