ประเทือง ก๋วยจั๊บเวียดนาม09 Aug 2017

เป็นร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกร้านของจังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการมานานประมาณ 30 ปีแล้ว

มีก๋วยจั๊บเส้นเล็กเส้นใหญ่ ใส่ น่องไก่ ขาไก่ และ กระดูกหมู

ได้รับการรีวิว จากหลายๆ สื่อ ดังนั้น ร้่านนี้จึงเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวอุบลและนักท่องเที่ยว

การเดินทาง

จากสาธารณสุขจังหวัดและที่ว่าการอำเภอ ถนนศรีณรงค์ ให้เข้าถนนเบ็ญจะมะ ไปนิดเดียว เจอร้านอยู่ซ้ายมือ แถวๆ ร้านหมูยอแม่ฮาย ดาวทอง ศรีณรงค์