โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง09 Aug 2017

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง 


ตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหินอารยธรรมขอมที่เก่าแก่และสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไทย  เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion (OVC) และเป็นโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินได้มาตรฐานระดับประเทศ  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บนฐานของการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม หัตถกรรม และเกษตรกรรม  จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน ในชุมชน ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้ศึกษาเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตผู้คนอย่างใกล้ชิด  และภายในบ้านโคกเมือง มีศูนย์แสดงสินค้าโอทอป (OTOP ) ซึ่งที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วย

ข้อมูลการติดต่อ: ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา : https://burirambta.wordpress.com/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/

ที่มาของรูป: https://www.facebook.com/homestay0962236455/