พระราชวังบางประอิน02 Aug 2017

สถานที่ท่องเที่ยว

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังโบราณแสนสวยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทั้งพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริด ร.5 ขนาดเท่าพระองค์จริง พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นตึกศิลปะแบบคอรินเทียนออร์เดียน ปัจจุบันใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบรมวงศานุวงศ์ พระที่นั่งเวหาจำรูญ หรือเก๋งจีน พระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างในสมัยราชการที่ 5  ปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายก่อนตรุษจีน 1 วัน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท นักเรียน นักศึกษา 20 บาท โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นเหนือเข่า

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้เลี้ยวซ้ายประมาณกิโลเมตรที่ 35 ไปพระราชวงบางปะอินเป็นระยะทาง
ประมาณ 7 กม.

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

2.มีรถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ-บางปะอิน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิตถนนกำแพงเพรช 2 ทุกวัน

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามรายละเอียดโทร 02 2936 2852-66 สถานีขนส่งอยุธยา โทร 03 533 5304

ที่มา http://donmueangairportthai.com