โฮมสเตย์บ้านปะอาว อุบลราชธานี09 Aug 2017

จุดเด่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาภูมิปํญญาท้องถิ่น หมู่บ้านผลิตเครื่องทองเหลือง ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณ การจักสานและทอผ้า แหล่งผลิตทองเหลืองประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รางวัลที่ได้รับ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

การเดินทาง

ชุมชนบ้านปะอาวอยุ่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมือง 20 กม. โดยใช้ทางหลางหมายเลข 23 (อุบลราชธานี – ยโสธร) เมื่อถึง กม. ที่ 273 เลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กม. ก็จะถึงบ้านปะอาว

ติดต่อ : คุณอภิชาติ พานเงิน

ที่อยู่ : 190 หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์มือถือ : 085 - 613 – 4713

นายโรม  เยาวบุตร รองนายก อบต. โทร. 089-5156914