เสียมทองรีสอร์ทโฮมสเตย์09 Aug 2017

ภาพจากเสียมทองรีสอร์ทโฮมสเตย์

เสียมทองรีสอร์ท โฮมสเตย์ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิเช่น หาดคูเดื่อ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกถ้ำบักเตว เขื่อนสิรินธร ผาแต้ม ผาสลักใด เขาเฉลียง แม่น้ำโขง

ที่อยู่ เสียมทองรีสอร์ทโฮมสเตย์64 หมู่ 7 บ้านเสียม ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โทร 045 845 522