วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)02 Aug 2017

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครถือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารอันดับ 1 เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเพียงวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อ วัดโพธารามแต่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่า"วัดโพธิ์" มาจนทุกวันนี้ เนื่องจากสมัยรัชกาลที่3 ยังไม่มีการพิมพ์หนังสือการศึกษาที่มีเรียนอยู่ตามวัดนั้นคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เรียน ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้มีแหล่งเล่าเรียนความรู้จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมและเลือกสรรตำรับตำรามาจารึกที่แผ่นศิลาไว้โดยรอบวัดเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน วัดโพธิ์จึงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลาย โดยเฉพาะเจดีย์ 99 องค์ซึ่งมากที่สุดในกรุงเทพฯ พระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล ประติมากรรมรูปฤาษีดัดตนท่าต่างๆ และ พระนอนขนาดใหญ่ที่มีความยาว 46 เมตร และเนื่องจากต้นโพธิ์เป็นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืน แผ่กิ่งก้าน แตกใบให้ร่มเงา จึงเชื่อว่าการไหว้ “พระพุทธเทวปฏิมากร” ที่วัดโพธิ์จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2226 0335, 0 2226 0369

การเดินทาง

รถประจำทาง    : สาย 1, 3,6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

รถประจำทางปรับอากาศ: สาย ปอ.1, ปอ.พ. 4, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.12, ปอ.44, ปอ.48

การเดินทางโยเรือด่วนเจ้าพระยา  : สามารถขึ้นฝั่งได้ที่ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือปากคลองตลาด แล้วเดินเข้าประตูทางถนนท้ายวังได้

รถไฟฟ้าบีทีเอส    : ลงสถานีสะพานตากสิน (S6) (สายสีลม) จากนั้นใช้ทางออกที่ 2 ไปยังท่าเรือด่วน 

ด่วนเจ้าพระยาไปลงที่ท่าเตียน (N.8) จากนั้นเดินตรงขึ้นไปยังวัดโพธิ์

ที่มา : http://www.bts.co.th/customer/th/06-travel-temple-01.aspx 


-->