สามพันโบก09 Aug 2017


หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของอุบลราชธานี ถ้ามาที่อุบลราชธานี ต้องมาเยือนที่นี่ หลังสายน้ำในแม่น้ำโขงลดลง จนเผยให้เห็นเกาะแก่งหินที่ถูกกระแสน้ำขัดเกลาด้วยน้ำที่ไหลวนด้วยอย่างรุนแรงมาเป็นเวลาหลายพันปี จนเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติกว่า 3000 แอ่ง กินอาณาบริเวณกว้างไกลสุดตายตา จึงเป็นที่ว่าของชื่อ สามพันโบก เพราะ โบก ในภาษาอีสานนั้นแปลว่า หลุมสามพันโบก เป็นแก่งหินหรือกุมภลักษณ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนแคนยอนน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ

การเดินทาง

1. รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวเมืองอุบลราชธานี วิ่งตามทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล ไปยังอำเภอโพธิ์ไทร ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร และเดินทางต่อไปยังบ้านสองคอนเข้าไปในหมู่บ้านอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

2. รถโดยสารประจำทาง

มีรถทัวร์ปรับอากาศของบริษัท เชิดชัยทัวร์จากกรุงเทพฯ - สองคอน ลงที่สองคอนหลังจากนั้นก็โทรแจ้งให้รีสอร์ทขับรถมารับ (เสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่ตกลง) หรือ อาจจะอาศัยโบกรถของชาวบ้านมาลงแถวนั้น