ข้าวสตูเกียดฟั่ง09 Aug 2017

(ภาพจาก แฟนเพจข้าวสตูเกียดฟั่ง)

  ร้านอาหารพื้นเมืองของขึ้นชื่อประจำจังหวัดสงขลา น้ำสตูหอมตุ๋นเครื่องยาจีน อารมณ์การรับประทานคล้ายกับแกงพะโล้ เหมาะสำหรับเป็นอาหารเช้าเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงไปตลอดทั้งวัน

  ตั้งอยู่ที่ 120 นางงาม ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

  โทร. 074 311 998