ร้านข้าวปั้น09 Aug 2017

ร้านข้าวปั้น

http://www.rankaopan.com/index.php

เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคของท่าน เราจึงใช้ผักที่ปลูกเองโดยระบบไฮโดรโพรนิกส์ (Hydroponics) ผักที่ใช้ปลูกไม่ใช้ดิน ปลูกด้วยน้ำสะอาดจึงปราศจากเชื้อโรคจากดินทุกชนิดและปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง ผักจะได้รับสารอาหารครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ผักสะอาด สด กรอบ อร่อยและมีคุณค่าทางอาหารสูง ท่านจึงรับประทานได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

เวลาเปิด ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

ที่ตั้ง: 99/2 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043239905 , 043239906 , 0834561214 , 0812617872

เว็บไซต์ : http://www.rankaopan.com

การเดินทาง

จากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มุ่งหน้าตรงไปยังถนน เทพารักษ์ ผ่านปั๊มน้ำมันเชลล์ ก็จะพบร้านข้าวปั้น อยู่ด้านซ้ายมือ

ที่มาhttp://www.rankaopan.com