เกาะยอ09 Aug 2017

เกาะยอ เป็นเกาะเพียงเกาะเดียวในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะยอเป็นภูเขาที่ไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ ซึ่งเกาะยอแห่งนี้มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้สวมใส่ผ้าไทย จุดเด่นสำคัญของเกาะยอก็คือ สะพานติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมเกาะยอทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้มีความยาวกว่า 2,640 เมตร

  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา