เขาตังกวน09 Aug 2017

เขาตังกวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.สงขลา เป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ สำหรับใครที่ไม่อยากเดินขึ้น สถานที่แห่งนี้มีบริการกระเช้าขึ้นเขาตังกวน

  ตั้งอยู่ที่ ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

  โทร. 074 316 330