พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น09 Aug 2017

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

https://thai.tourismthailand.org

  จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ในทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้งและอาคารชั้นเดียว ด้านหลัง สิ่งน่าสนใจ ได้แก่ ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 5,600 - 4,500 ปีมาแล้ว  ขวานสำริดมีบ้อง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 ปี  กำไลงาช้าง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 4,000 - 3,000 ปีมาแล้ว ลูกปัดและต่างหูเปลือกหอย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 1,800 ปีมาแล้ว  กระดิ่งสำริด สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 1,800 ปีมาแล้ว  และยังมี ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ ตอน "พิมพาพิลาป" ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15เป็นต้น

เวลาเปิด : ทุกวัน 09.00 - 16.00

ที่ตั้ง: 193 ถ.หลังศูนย์ราชการ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0-4324-6170

การเดินทาง

ลงสถานีขนส่งใหม่ นั่งรถบัสรอบเมือง ลงสถานีขนส่งเก่า หรือมาทางสถานีรถไฟขอนแก่น นั่งรถสองแถวสีเหลือง  มาสถานีขนส่งเก่า  จากสถานีขนส่งเก่า ขึ้นถ.หน้าเมือง รถสองแถวสีส้ม สายภูมิสิทธิ์ - บขส.- ศาลากลาง หรือ สองแถวสีน้ำเงิน ที่ไปบ้านโกทาหรือนั่งมอร์เตอไซด์ จากบขส.เก่า - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่น ประมาณ 1 กม.

ที่มา :  https://thai.tourismthailand.org