โฮมสเตย์ ต.หาดสองแคว09 Aug 2017

ภาพจาก โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว

กินอิ่ม นอนอุ่น รูปแบบโฮมสเตย์ บรรยากาศพื้นบ้านแบบญาติสนิท ด้วยบ้านพักในรูปแบบพื้นบ้านในมนต์เสน่ห์ของคนพื้นเมือง ที่จะดูแลคุณประดุจญาติสนิท ในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ที่พักสะอาดได้รับมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ ที่รับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย .โฮมสเตย์ตำบลหาดสองแคว จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นการร่วมกลุ่มกันของชาวบ้านที่ต้องต้อนรับญาติพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอๆ หรือมางานประเพณีต่างๆ ในตำบลอยู่แล้วและจากการที่มีผู้คนสนใจเข้ามาเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวหาดสองแควที่มีอัตลักษณ์โดนเด่นหลายประการ เช่น ประเพณีหาบจังหัน งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ งานย้อนรำลึกเส้นทาง ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 เสด็จเมือง ตรอนตรีสินธุ์ และการบริหารจัดการของ อบต.หาดสองแคว การดำเนินงานในช่วงแรกก็มิได้มีรูปแบบอะไร เมื่อมีผู้สนใจมาพักหากบ้านใครว่างก็ให้แขกเข้าไปพักได้เลย ส่วนค่าที่พักก็ตามแต่แขกจะจ่ายใหต่อมีผู้คน นักเดินทางมาดูเยี่ยมเยือนศึกษาเรียนรู้และพักโฮมสเตย์อยู่เสมอมาขึ้น กลุ่มโฮมสเตย์ที่เริ่มก่อตั้งจำนวน 5 หลัง ก็ได้ช่วยกันคิด หารูปแบบของโฮมสเตย์ว่าควรเป็นอย่างไรจึงได้ประสานงานกับ อบต.หาดสองแคว  เพื่อร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการ โดยการดึงทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในตำบลเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้บริการแก่แขกผู้มาเยือนดุจญาติมิตรการสร้างเสริมรายได้

ให้แก่ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพึ่งพาตนเอง และการสนับสนุนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบล

ค่าใช้จ่ายที่พักโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ราคา 350 คน/คืน ราคานี้รวมค่าที่พัก อาหารเย็น/เช้า และอาหารใส่บาตร ติดต่อสอบถามที่พักโฮมสเตย์ได้ที่ สนิท ดีเพ็ชร ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ โทร.084-505-4672 หรือ อบต.หาดสองแคว โทร.0-5549-6098 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118,0-5452-1127

การเดินทางมายังบ้านหาดสองแคว

บ้านหาดสองแคว ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางสะดวกทั้งทาง รถยนต์และรถไฟ จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปอำเภอตรอน ถึงบ้านหาดสองแคว ตามทางหลวงชนบทลาดยางอย่างดี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร หรือโดยสารรถไฟลงที่สถานีท่าสัก แล้วเดินทางด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต่อมาบ้านหาดสองแคว