น้ำตกแม่พูล09 Aug 2017

ที่มา http://m.touronthai.com/article.php?place_id=1456

  น้ำตกแม่พูล อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนให้น้ำไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ มีความสูงหลายชั้น และสภาพแวดล้อมโดยรอบมีความร่มรื่น ส่วนบริเวณใกล้ๆ มีน้ำตกเป็นสวนลางสาด แถมบริเวณน้ำตกยังมีร้านจำหน่ายของ
ที่ระลึก ร้านอาหารและที่จอดรถไว้ให้บริการเป็นจำนวนมาก สะดวกแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ 

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากอำเภอเมืองถึงอำเภอลับแล ระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1043 ประมาณ 12 กิโลเมตร

ข้อมูลติดต่อ

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล สำนักงานแพร่
โทรศัพท์ 0 5452 1118-9, 0 5452 1127