เขื่อนสิริกิติ์09 Aug 2017

 เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม สันเขื่อนยาว 800 เมตร กว้าง 12 เมตร สูง 113.6 เมตร บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบใหญ่ที่มีชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีทิวทัศน์สวยงาม จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์กั้นแม่น้ำน่าน ที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน เดิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน และมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป ทั้งนี้พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากตัวเมืองอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงหมายเลข1045 (เขื่อนสิริกิติ์-ท่าปลา) ถึงเขื่อนสิริกิติ์
ระยะทาง 58 กิโลเมตร

ข้อมูลติดต่อ

ตำบล ผาเลือด อำเภอ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53190

โทรศัพท์055 461 136