พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ้งหว้า09 Aug 2017

พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ้งหว้า ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เป็นแหล่งรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ของช้างโบราณ 2 สกุล ได้แก่ สเตโกดอน และ เอลลิฟาส รวมถึงฟอสซิลแรดโบราณ และยังมีหินสาหร่าย อันเป็นแหล่งรวมของซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดปะปนกันอยู่ นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดแสดงไดโนเสาร์เดินได้ และฟอสซิลไดโนเสาร์จากทั่วประเทศไทย ซึ่งสามารถท่องเที่ยวต่อไปยังการพายเรือคายัคเข้าไปในถ้ำเลสเตโกดอน เพื่อไปชมฟันช้างดึกดำบรรพ์ได้ด้วย

  ตั้งอยู่ที่ 206 หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

  โทร. 074-789 501