หาดสันหลังมังกร09 Aug 2017

หาดสันหลังมังกร ถือเป็นหนึ่งเดียวในโลกกลางทะเลอันดามันใต้ ยามที่น้ำทะเลลดลง จะปรากฎสันทรายที่เต็มไปด้วยซากเปลือกหอยนับหลายล้านตัวทับถมกันเป็นเส้นทางเดินยาวกว่า 3 กิโลเมตร กลางน่านน้ำอันดามันที่กว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนกระแสน้ำกำลังหลีกทางให้เส้นทางแห่งสวรรค์ เปรียบดังมังกรฟ้าที่ถลาลงมาเล่นน้ำ ถือเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหาดูได้ง่าย ๆ นอกจากนี้แล้วในบริเวณใกล้เคียงยังมีชาวเลปุเลาอูบี เป็นชาวประมงพื้นถิ่นที่เราสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตได้อีกด้วย

  ตั้งอยู่ที่ ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล

  โทร. 074-783 485 (อุทยานแห่งชาติตะรุเตา)