โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ09 Aug 2017

โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ

https://thai.tourismthailand.org

กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน เป็นอีกกิจกรรมที่นำเราได้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวลาหู่ และอาข่า ด้วยความมีเสน่ห์รอยยิ้มมิตรไมตรี ชื่นชมธรรมชาติขุนเขาผืนป่าอากาศอันบริสุทธิ์ ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านและเรียนรู้งานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกันที่ “โฮมเสตย์บ้านป่าเกี๊ยะ” โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยผืนป่าใหญ่และขุนเขา ประชากรประกอบด้วยชาติพันธุ์ 3 เผ่า คือ เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่ และปกาเกอญอ ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518

เวลาเปิด : ทุกวัน

ที่ตั้ง : 15 ม.18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
การเดินทาง:  สามารถเดินทางมาโดยใช้เส้นทางหมายเลข 107 จากเชียงใหม่ ผ่านแม่ริม แม่มาลัย ที่ตลาดแม่มาลัย ผ่านหมู่บ้านปางโฮ่งและปางฮ่าง ทางจะขึ้นชันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงด่านที่จะแยกไปหน่วยพิทักษ์ป่าเด่นหญ้าขัด ตรงไป ขวามือจะพบทางแยกไปโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ จากนั้นจะถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตรงไปอีกสัก 500 เมตรทางจะขึ้นสูงก็จะถึงสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว ส่วนในขากลับไม่ต้องย้อนทางเดิมจากสถานีฯ มีเส้นทางกลับออกสู่ถนนหมายเลข 107 ที่บ้านแก่งปันเตได้ จากสถานีมาสัก 12 กิโลเมตรจะถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายและขวา ด้านขวามือจะเขียนว่าไปบ้านปากเอียก) เส้นทางนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้เพราะจะไปออกถนนใหญ่เหมือนกัน แต่ถ้าเลี้ยวขวาจะผ่านเข้าไปในหมู่บ้านปากเอียก ผ่านไร่ชา และผ่านนิคมสงเคราะห์ชาวเขา ทางช่วงนี้จะเป็นทางคอนกรีตตลอด แต่ทางลงค่อนข้างชันจนกระทั่งถึงบ้านแก่งปันเตาและเส้นทางหมายเลข 107

ที่มา https://thai.tourismthailand.org