กู่มหาธาตุ09 Aug 2017

ภาพจากเพจ https://www.facebook.com/pages/กู่มหาธาตุ-ปรางค์กู่-บ้านเขวา

ปรางค์กู่บ้านเขวาตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมแบบบายน ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาท มีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัย 1 หลัง มีซุ้มประตูอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้ว ด้านหน้าเป็นทางเข้าออกเพียงด้านเดียว ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากตัวเมืองมหาสารคาม ขับรถไปตามถนนแจ้งสนิทประมาณ 13 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 208 มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด)

ข้อมูลติดต่อ

ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 44000โทรศัพท์0-4374-6104