มณีรัตน์ฟาร์มแพะ&โฮมสเตย์08 Aug 2017

ตั้งอยู่ที่ 68/9 ม.3 ต.ป่าคลอก บ.บางโรง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 เป็นที่พักที่ให้บรรยากาศธรรมชาติของฟาร์ม และเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มแพะ การรีดนมและแปรรูปนมแพะเพื่อจัดจำหน่าย รองรับการเข้าดูมาดูงานแบบหมู่คณะ และสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆของฟาร์มได้ด้วย

โทรติดต่อ 083-3918602

ภาพจากแฟนเพจ มณีรัตน์ฟาร์มแพะ&โฮมสเตย์ Maneerat goat farm & homestay.