พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว08 Aug 2017
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว

ตั้งอยู่ที่  28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : +66(0)76 - 211 224 เป็นสถานที่ ศึกษาความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต จัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เล่าเรื่องตั้งแต่จีนโล้สำเภามายังภูเก็ตจนก่อร่างสร้างตัวเป็นเมืองในที่สุด ถือว่าเป็นอีกมิวเซี่ยมที่ใครมาถึงแล้วอยากให้ลองมาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว ตั้งอยู่ที่  28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : +66(0)76 - 211 224 เป็นสถานที่ ศึกษาความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต จัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เล่าเรื่องตั้งแต่จีนโล้สำเภามายังภูเก็ตจนก่อร่างสร้างตัวเป็นเมืองในที่สุด ถือว่าเป็นอีกมิวเซี่ยมที่ใครมาถึงแล้วอยากให้ลองมาเยี่ยมชม 

รายละเอียดห้องจัดแสดง

ห้องที่ 1 จากแดนพญามังกร (Chinese migration) 

ห้องที่ 2 สายธารสัมพันธ์ (Alliance’s stream) 

ห้องที่ 3 สัมพันธ์ภูเก็ตจีน (Phuket - China relation)

ห้องที่ 4 น้ำใจพี่น้อง (Patronage) 

ห้องที่ 5 ล๊อกเซี่ยนก๊ก (Lok Xian Kok) 

ห้องที่ 6 ดูอดีต (Looking back) 

ห้องที่ 7 วิถี (The Chinese of Phuket) 

ห้องที่ 8 หนึ่งยุคสมัย (Tin mining) 

ห้องที่ 9 สีสันพันกาย (Attire) 

ห้องที่ 10 ครูสุ่นปิ่น (Master Supin) 

ห้องที่ 11 โรงเรียนจีน (The Chinese school) 

ห้องที่ 12 คนจีนสร้างเมือง (Old building) 

ห้องที่ 13 สืบทอด (Precious heritage) 

ห้องที่ 14 วัฒนธรรมการกิน (Local cuisine