พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ&แอนทีคโฮมสเตย์2017-08-08 00:00:00

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ&แอนทีคโฮมสเตย์

ภาพจาก พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ&แอนทีคโฮมสเตย์

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ เป็นแหล่งรวมของโบราณอายุนับร้อยๆปี และยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ที่พักอีกด้วย ให้บรรยากาศเก่าๆ ได้ความคลาสสิค ตั้งอยู่ที่ 8/1 ถนนเทศบาล2 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ โทร.087 987 1164