วนอุทยานแพะเมืองผี08 Aug 2017

ที่มาhttp://phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/nature1.html

วนอุทยานแพะเมืองผี  ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่หล่าย ตำบลน้ำชำ ตำบลทุ่งทุ่งโฮ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2524 ลักษณะภูมิประเทศ วนอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่นบริเวณรอบนอกมีความลาดเท ของพื้นที่น้อยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 200-210 เมตร พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยางเหียง พะยอม งิ้ว เปล้า สะแก ไผ่ไร่ และป่าที่ปลูกเพิ่มเติม ได้แก่ กระถินณรงค์ กัลปพฤกษ์

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.เดินทางจากจังหวัดแพร่ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระหว่างจังหวัดแพร่-จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปประมาณ 7 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือไปวนอุทยานแพะเมืองผีอีก 3 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอด
การเดินทางโดยรถสารประจำทาง 

2.จากสถานีบ.ข.ส.จังหวัดแพร่ หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
สถานที่ติดต่อ วนอุทยานแพะเมืองผี 

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายจัดการวนอุทยาน สำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาตสัตว์ป่า และพันธุ์พืชโทร. 0-5351-1162