บ่อหินฟาร์มสเตย์01 Aug 2017

บ่อหินฟาร์มสเตย์

  จากกลุ่มเลี้ยงปลากระชังเล็กๆ ภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้สมาชิกของกลุ่มเลี้ยงปลากระชัง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วยเหลือของหน่วยงานส่วนต่างๆ ทำให้กลุ่มสามารถจัดกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ก้าวหน้าเรื่อยมา กลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน และร่วมกันสร้างจิตสำนึกใกนารอนุรักษ์จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น จากการมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งในรูปแบบการวิจัย การศึกษาดูงาน เกิดความต้องการที่พักจนกระทั่งกลุ่มได้เข้ามาจัดตั้งที่พักแบบโฮมสเตย์ขึ้นขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ : 145/1 หมู่ 2 หมู่บ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โทร 081-8927440

การเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางจากตัวอำเภอเพียงสามกิโลเมตรกว่าๆ ก็ถึง บ่อหินฟาร์มสเตย์ ที่พักแบบโฮมสเตย์ โทร 081-8927440

ที่มา: https://goo.gl/pLkk7A


-->