ผามออีแดง08 Aug 2017

ผามออีแดง

ลานหินธรรมชาติริมหน้าผาสูง ติดเขตแดนไทย - กัมพูชา เป็นจุดชมทัศนียภาพทิวเขาพนมดงรัก แผ่นดินเขมรต่ำ และสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรได้ โดยทางทิศใต้เป็นหน้าผาที่อยู่ต่ำลงไป มีภาพสลักหินนูนต่ำศิลปะเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 สันนิษฐานว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งบริเวณผามออีแดง มีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมากให้ได้แวะเวียนไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ด้วย

  ตั้งอยู่ที่ ตำบล เสาธงชัย อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ