เกาะลิบง01 Aug 2017

เกาะลิบง

ชื่อเสียงของเกาะลิบงในฐานะเขตห้ามล่าสัตว์ป่า คือ การเป็นแหล่งดูนกทะเลที่มีอยู่อย่างหนาแน่นแห่งหนึ่งของเมืองไทย นอกเหนือไปจากการเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง โดยที่นี่มีพื้นที่ 25,000 ไร่ และเพราะเป็นเกาะที่สมบูรณ์ไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เต็มทีที่เกาะลิบงแห่งนี้คุณจึงอาจมีโอกาสได้ทักทายกับเจ้าพะยูนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทั้งนี้ เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โดยมีที่ทำการเขตฯ อยู่บริเวณแหลมจุโหย รอบ ๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง อาทิ หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย ครั้นเวลาน้ำลดจะสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้

ข้อมูลการติดต่อ : ตู้ ปณ. 5 เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร. 075-251932

การเดินทาง : เดินทางโดยรถประจำทาง ขึ้นรถตู้โดยสารสาย ตรัง-หาดยาว ที่ท่าคิวรถตู้โดยสารบริเวณตลาดท่ากลาง อำเภอเมืองมืองตรัง ไปจนถึงท่าเรือบ้านเจ้าไหม (หาดยาว) ค่าโดยสารคนละ 50 บาท เดินทางโดยเรือ มีเรือโดยสารจากท่าเรือเจ้าไหม ถึงท่าเรือบ้านพร้าวบนเกาะลิบง หรือเช่าเรือเหมาลำ ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว(เป็นของเอกชน) สอบถามข้อมูลติดต่อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ตู้ ปณ. 5 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร. 075-251932

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org


-->