วัดท่าฟ้าใต้08 Aug 2017

วัดท่าฟ้าใต้

เป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับชาวไทลื้อที่ในอดีตอพยพมาจาก สิบสองปันนา ที่นี่มีอุโบสถเก่าแก่แบบไทลื้อ เป็นหลังคาทรงเตี้ยประดับด้วยลวดลายดอกไม้ มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องการทำขนมพื้นเมืองและการทอผ้า รวมถึงคนเฒ่าคนแก่ของที่นี่ได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนสุขใจวัยเก๋าทำกิจกรรมร่วมกันเช่น การฝึกฟ้อน12ราศี ใช้แสดงในโอกาสสำคัญ