วัดห้วยผาเกี๋ยง08 Aug 2017

วัดห้วยผาเกี๋ยง

วัดห้วยผาเกี๋ยง ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยผาเกี๋ยง หมู่ 12 ตำบลท่าวังทอง   อำเภอเมืองพะเยา เป็นวัดป่าบรรยากาศเงียบสงบมาก ที่นี่จะมีสวนพุทธศิลป์แกะสลักพระพุทธรูปไว้ตามผาหินทราย เรียงรายหลายสิบองค์ สลับกับหมู่แมกไม้ที่ให้ความร่มเงา ความสดชื่น ซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่ารูปสลักแต่ละรูปมีความละเอียดมากและใช้เวลาในการสร้างสรรค์กว่าจะได้แต่ละรูป