วัดอุโบสถาราม08 Aug 2017

วัดอุโบสถาราม


“วัดอุโบสถาราม” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดโบสถ์” เดิมทีมีชื่อว่า “วัดโบสถ์มโนรมย์ ” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง จัดเป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บรรยากาศของวัดเงียบสงบชนิดที่ว่าถ้าเราลองหลับตาเงี่ยหูฟังดีๆ ก็จะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองได้ถนัดถนี่ชัดเจนกว่าปกติแน่นอน เราเริ่มต้นจาก “พระอุโบสถ” ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย 5 องค์ ผนังทั้ง 4 ด้านในพระอุโบสถงดงามไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังสรรค์สร้างโดยจิตรกรสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเรื่องราวในภาพจิตรกรรมฝาผนังจะบอกเล่าถึงประวัติของพระพุทธองค์ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน แม้บางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้จะชำรุดหลุดลอกบ้างตามกาลเวลา แต่ลวดลายอันอ่อนช้อยเหล่านี้ยังคงทรงเสน่ห์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ใกล้กับวัดโบสถ์จะมีสะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรังข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามถึงตลาดสดเทศบาล และชุมชนของชาว เมืองอุทัยธานี จากชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรังเดินทางไปวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์ได้โดยใช้ สะพานที่กว้าง ประมาณ เมตรเศษๆ มอเตอร์หรือจักรยานข้ามได้ บนสะพานข้ามแม่น้ำยังเป็นจุดชมวิวชุมชน ลุ่มน้ำสะแกกรัง ซึ่งมีเรือนแพจอดริมน้ำตามชายฝั่งเป็นทิว แถวยาวตลอดจนสุดสายตาและตลาดเทศบาลที่กำลัง มีการก่อสร้าง ปรับปรุง แม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จดีแต่ก็เห็นถึงความสวยงามได้

ที่อยู่ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

การเดินทางไปวัดวัดโบสถ์

วัดโบสถ์ตั้งอยู่ริมน้ำสะแกกรังฝั่งเกาะเทโพ ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล หากพักอยู่ในรีสอร์ทฝั่งเกาะเทโพ สามารถ ขับรถไปได้หรืออาจปั่นจักรยาน จากรีสอร์ทและที่พักไป หากพักอยู่ฝั่งในเมืองอาศัยมอเตอร์ไซต์หรือ รถท้องถิ่น ไปลงหน้า ตลาดสดแล้ว ข้ามไปไม่แนะนำให้ใช้รถส่วนตัวเนื่องจากไม่สามารถข้ามไปได้และอาจไม่ สะดวกใน การหาที่จอดรถ