โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง08 Aug 2017

โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ภาพจาก Pueankaset Homestay

สัมผัสบ้านพักเรือนไทยในสวนเกษตรผสมผสานแรกเริ่มนั้น ชมรมเพื่อนเกษตร ได้มีการจัดอบรม และสนทนาเรื่องเกี่ยวกับ การทำกินทุกวันอาทิตย์ เพื่อปลดหนี้เกษตรกรและคนทั่วไป แต่เนื่องจากผู้เข้ารับ การอบรมบางส่วนที่มาจากต่างจังหวัดต้องการที่พัก จึงได้ริเริ่มชวนกัน จัดโครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม ชนบท และได้ขยาย จำนวนที่พักเพิ่มขึ้น จนสามารถรองรับกลุ่มเกษตรกร องค์กร สถาบันต่าง ๆ ตลอดจน ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ขึ้น และได้พัฒนาบ้านพักให้เป็นโฮมสเตย์ อย่างเต็มรูปแบบ และเปิดบริการ จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ติดต่อ : คุณธนกฤต วงษ์ทองดี 27/2 หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร: 089-500-6015, 081-921-6073, 081-921-6073, 035-627-333

การเดินทาง  จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางหลัก ทางไปนครสวรรค์ ถึงสี่แยก  สระบุรี – นครสวรรค์ ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ก่อนจะถึง อ. ให้เลี้ยวขวาทางไป อ.วิเศษไชยชาญ ผ่านอำเภอวิเศษไชยชาญไปทาง จ.สุพรรณบุรี ประมาณ 7 กม. เลี้ยวขวาไปทางวัดขุนทอง ตรงไปเรื่อย ๆ ตามทางบังคับ เบี่ยงซ้ายนิดหน่อยก็ถึงโฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร