โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง08 Aug 2017

โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า อ่างทอง โฮมสเตย์บางเจ้าฉ่า อ่างทอง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ และชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จำนวนห้องพัก : 11 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ : 100 คน ราคาค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน

ที่อยู่ : 77 หมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ :  035-692-110, 089-243-7690