สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม08 Aug 2017

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ถือว่าเป็นเเหล่งกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากของชาวจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียว เเละที่นี่เเต่เดิมนั้นก็คือหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า หนองนาเกลือ ก่อนที่ชาวอุดรธานีมักจะมาเรียกกันจนติดปากในภายหลังว่า หนองประจักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี โดยเป็นเเหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับชาวเมืองอุดรธานี ก่อนที่ต่อมาในปี พ.ศ.2530 จะได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของที่นี่เสียใหม่ให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามเเละเพื่อเป็นการถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ อีกด้วย พร้อมกับตั้งชื่อเป็น สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นในปี พ.ศ.2450 โดยภายในนั้นมีความสวยงามเเละมีเกาะกลางน้ำมากมาย โดยมีสะพานเชื่อถึงกันอีกด้วย ทำให้เป็นเเหล่งพักผ่อนของชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาเดินเล่นหรือออกกำลังกายกันอย่างมาก รวมทั้งเป็นลานกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกเเห่งของอุดรธานี เรียกว่าใครมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเเล้วหากไม่มาเที่ยวที่นี่เหมือนจะมาไม่ถึงมาก

เปิด 04:00 – 20:00 วันจันทร์ – วันอาทิตย์