เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม)08 Aug 2017

เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม)

ฮ่อมจ๊อม คือ เนินดินซึ่งถูกกัดเซาะจนสึกกร่อน เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างหนึ่ง ทำให้ปรากฏแท่งดินผสมหินลูกรังรูปร่างคล้ายเจดีย์ และปราสาท หรือจินตนาการอื่นๆ เป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายกับ "แพะเมืองผี" ที่จังหวัดแพร่

ข้อมูลติดต่อ: บ้านแต ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน

การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสาไป อำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ขับเข้ามาประมาณ 10 กว่า กม. จะพบป้ายให้ไปทาง เสาดินนาน้อย เลี้ยวขวามาอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึงเสาดินนาน้อย

ที่มา: http://www.edtguide.com/travel/75973/sao-din-na-noi-hom-chom-lae-khok-suea

ที่มาของรูป: Apisara Pechsong