ดอยเสมอดาว08 Aug 2017

ดอยเสมอดาว


เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน โดยเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่ง และยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา รวมทั้งเห็นยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาพักค้างแรมที่ ดอยเสมอดาวแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นลานกว้างตั้งอยู่บนเขา สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล และที่สำคัญจุดนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมผาหัวสิงห์ ที่ตระหง่านเป็นจุดเด่นบนดอยเสมอดาวแห่งนี้

ข้อมูลติดต่อ: ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

การเดินทาง: อุทยานแห่งชาติศรีน่านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาน้อย 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1083 สายนาน้อย-ปางไฮ ระหว่างทางมี จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาที่อยู่ในเขตอุทยานฯ และแม่น้ำน่านที่ไหล คดเคี้ยว ได้อย่างชัดเจน แม่น้ำน่านไหลผ่านอุทยานฯ ไปจนถึงอำเภอปากนาย

ที่มา: http://www.edtguide.com/travel/330778/doi-samer-dow-pha-hua-sing

ที่มาของรูป: Apiasara Pechsong