กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ (บ้านแหลมไทรโฮมสเตย์)08 Aug 2017

กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ (บ้านแหลมไทรโฮมสเตย์)

ภาพจาก http://www.kohyaohomestay.org/

สัมผัสวิถีชุมชน คนสามเมือง กลางสายน้ำอันดามัน เรียนรู้วิถีการทำประมง ศึกษาแหล่งธรรมชาติ ิป่าชายเลนหญ้าทะเล ชมต้นไม้ใหญ่ กระชังเลี้ยงกุ้งมังกร พายเรือแคนู

เกาะยาวเป็นเกาะอยู่กลางทะเลอันดามันซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างสามจังหวัดที่มีชื่อเสียง ระดับโลกนั่นก็คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เกาะยาวจึงเปรียบเสมือนไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน ที่แท้จริงเพราะเกาะยาวรายล้อม ไปด้วยทรัพยากรและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งยากที่จะหาได้เสมอเหมือน ประกอบด้วยชุมชน เกาะยาวใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันเสมอเหมือนอยู่ครอบครัวเดียว กัน มีอะไรก็แบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกัน และกันเป็นที่ประทับ ใจของ ผู้มาเยือนเป็นยิ่งนัก แต่หลายปีที่ผ่านมากระแสการท่องเที่ยวได้เข้ามา มีบทบาทสำคัญต่อการ

ดำเนิน ชีวิตของชาวประมง พื้นบ้าน ของเกาะยาวน้อย จึงทำให้เกิดความ คิดของ ชาวชุมชน ที่จะมีส่วน ร่วม ในการจัด การเรื่องการ ท่องเที่ยวและ มีราย ได้จากส่วน แบ่งของการ ท่องเที่ยว ชาวชุมชน จึงได้ มีการ รวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อ จัดทำกิจกรรม ทางด้าน การท่องเที่ยว โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า

“ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ ”

ติดต่อ

โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ

4 / 5  ม.5  ต. เกาะยาวน้อย  อ. เกาะยาว  จ. พังงา  82160

โทร 089-9703384, 089-7275035,  089-0822504