บางพัฒน์ โฮมสเตย์08 Aug 2017

บางพัฒน์ โฮมสเตย์


ภาพจาก แฟนเพจ บางพัฒน์โฮมสเตย์(ครัวอารีย์,บังหมาด)

บางพัฒน์โฮมสเตย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี 2548 หลังเหตุการณ์สึนามิ ปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจาก มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์มีการบริการที่ได้รับการบอกต่อ เนื่องจากมีปณิธาณต่อลูกค้า คือ "คิดถึงครอบครัว คิดถึงบางพัฒน์โฮมสเตย์" สิ่งที่ได้รับการกล่าวขานอีกอย่างหนึ่่งคือ อาหารอร่อย ( ซึ่งเป็นอาหารทะเลสด ) เนื่องจาก นำวัตถุดิบที่สด มาจากกระชัง ทั้งปลากะพง ปลาเก๋า หอยนางรม หอยแมลงภู่ และสัตว์น้ำที่ไม่สามารถเลี้ยงได้ก็จะซื้อจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เป็นการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านให้ขายสินค้าสัตว์น้ำได้ดีขึ้น  และสิ่งสำคัญ คือไม่แพง  เพราะ วัตถุดิบได้จาก ชาวประมงในหมู่บ้าน

ที่อยู่: บ้านบางพัฒน์ 29/1 หมู่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง พังงา 82000

โทรศัพท์: 086 274 4557