อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม01 Aug 2017

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

แม้มีชื่ออุทยานที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “หาด” แต่ที่นี่กลับผนวกทั้งพื้นที่ชายหาดและกลุ่มเกาะมากมายอีกถึง 7 แห่ง โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ความโดดเด่นของพื้นที่อุทยานฯ ที่คลุมทั้งชายหาดและเกาะ ทำให้สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ดินสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ซึ่งก็คือ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม อีกส่วนหนึ่ง คือ เกาะน้อยใหญ่อีก 7 เกาะในทะเลตรัง ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม

ข้อมูลการติดต่อ : หมู่ 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ : 075-203308

การเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์ จากตัวเมืองตรัง ใช้ถนนพระราม 6 แล้วเลี้ยวขับไปตามถนนกันตัง แล้วต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 403 จนพบทางหลวงหมายเลข 4046 ให้ไปตามเส้นทางสายนี้ตลอด ประมาณ 40 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบชายหาด อีก 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทาง 47 กิโลเมตร

-->