บ้านเกาะพิทักษ์โฮมสเตย์07 Aug 2017

บ้านเกาะพิทักษ์โฮมสเตย์


http://www.kohpitakthai.com/

สัมผัสชีวิตชาวเกาะ สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม เช่น ไดหมึก ดำน้ำตกปลา ชมและชิมผลไม้ในสวนตามฤดูกาลบนเกาะ หรือจะนอนฟังเสียงคลื่นให้ชื่นใจ ฯลฯที่พัก  จะจัดในลักษณะเรียบง่าย  นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตัวตามสบายเหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว เจ้าของบ้านต้องดูแลที่พักและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงความสะอาด  ส่วนนักท่องเที่ยวเองก็ควรจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเช่นกัน  เพื่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะที่ดี

เวลาเปิด: ทุกวัน

ที่ตั้ง:12 ม.14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โทรศัพท์: 089 054 1499

เว็บไซต์: http://www.kohpitakthai.com/

การเดินทาง

รถโดยสาร ให้ลงที่ อ.หลังสวน รถไฟ ลงที่สถานีหลังสวน จากนั้นนั่งสองแถวต่อไปยังท่าเรือ แต่ถ้ามารถส่วนตัว สามารถขับรถไปจอดไว้ที่ท่าเรืออ่าวท้องครก

ที่มา : http://www.kohpitakthai.com/