น้ำตกเหวโหลม07 Aug 2017

น้ำตกเหวโหลม

https://thai.tourismthailand.org

ชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าร้อนชื้น ดังนั้นจึงเป็นบ่อเกิดของน้ำตกธรรมชาติ ที่น่าสนใจหลายแห่ง และหนึ่งในนั้นคือน้ำตกแห่งนี้ โดยที่นี่จัดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ซึ่งการเดินไปสู่ตัวน้ำตกนั้นจะต้องเริ่มจากหน่วยพิทักษ์เหวโหลมที่มีเส้นทางเดินเท้าเป็นขั้นบันไดในระยะทาง 200 เมตร และผ่านต้นน้ำคลองพะโต๊ะ ก็จะถึงตัวน้ำตกซึ่งโดดเด่นด้วยสายน้ำที่ไหลลงจากหน้าผาสูง 80 เมตรท่ามกลางป่าดงดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่ไม่เพียงเป็นโลกใบเล็กๆ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาชื่นฉ่ำกับสายน้ำเท่านั้น ยังเหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติและดูนกนานาชนิด

เวลาเปิด: ทุกวัน 08.00 - 18.00

ที่ตั้ง:บ้านบกไฟ หมู่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์: +66 7750 2775-6, +66 7750 1831

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองมาตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสี่แยกหลังสวน แยกขวาเข้าทางหลวง 4006 (สายหลังสวน-ราชกรูด) ผ่านอำเภอพะโต๊ะ ถึง กิโลเมตรที่ 11 แยกซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org