จุดชมวิวเขาหินข้าง (ยอดเขาหินช้าง)01 Aug 2017

·  จุดชมวิวเขาหินข้าง (ยอดเขาหินช้าง)


เป็นส่วนหนึ่งของยอดเขานางจันทร์ มีความสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขามีลานกว้างประมาณ 2 ไร่เศษมีหินสลักพระนามาภิไธยสมเด็จย่า และพระพี่นางเธอ มีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ถาวร เมื่ออยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเป็นทิวทัศน์ของพื้นที่ราบตอนล่าง และชายทะเลของจังหวัดปัตตานี ระยะทางจากที่ทำการอุทยานฯ ถึงจุดชมวิวเขาหินช้างระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

การเดินทาง

 จากตัวอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 409  (ปัตตานี-ยะลา) ถึงสามแยกนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อ

โดยใช้เส้นทาง (สายนาประดู่-ทรายขาว) เข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ที่มา http://pattani.dnp.go.th