Chicken Rap นราธิวาส07 Aug 2017

Chicken Rap นราธิวาส

Chicken Rap ธุรกิจร้านไก่ทอดสูตรเฉพาะ กับเมนูอาหารคุณภาพดี ราคาไม่แพง

ข้อมูลติดต่อ : 12/7 ถ.นราธิวาส - ตาบา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 0888353919

การเดินทาง :จากตัวเมืองนราธิวาส มุ่งหน้าไป กศน.จังหวัดนราธิวาส ร้านอาหาร ชิกเก้นแร๊พ อยู่ใกล้กับ กศน.จังหวัดนราธิวาส

ที่มา : http://www.edtguide.com/eat/398244/chicken-rap

ที่มาของรูป: http://www.newstarfoods.co.th/th/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B4/